Môže Vám podprsenka zachrániť život?

  • First Warning Systems pracuje na podprsenke, ktorá bude alternatívou mamografu
  • Včasná diagnóza je zásadná pre prognózu
  • Dokáže detekovať nádor AŽ O ŠESŤ ROKOV skôr, než ho detekuje mamograf
  • Prístroj zameraný na použitie zároveň so samovyšetrením a ostatnými typmi vyšetrení
  • Softvér sleduje poklesy a nárasty teploty, ktoré môžu indikovať nádory
  • Prístroj tiež monitoruje zmeny v prsnom tkanive
  • Pripravený prísť na trh v roku 2013

Jednoduchá podprsenka môže hrať ďalšiu, oveľa dôležitejšiu úlohu. Akonáhle bude technologicky vyspelý prístroj uvedený na trh, môže byť umiestnený do podprsenky, kde pomôže so včasnou diagnózou rakoviny prsníka.

Celému miliónu žien je ročne diagnostikovaná rakovina prsníka a 400 000 z nich na túto chorobu zomrie.

Pre úspešnú liečbu tejto choroby je veľmi dôležité ju včas zachytiť a správne diagnostikovať. K tomu síce prispievajú ročné mamografické vyšetrenia, avšak ich spoľahlivá metóda zisťovania je často spochybňovaná, pretože dokáže zachytiť tumor až 6 rokov po jeho vypuknutí.

First Warning Systems verí, že ich prístroj bude schopný zachytiť nádory včas a zníži sa pomer medzi falošnými negatívnymi a pozitívnymi nálezmi. Tým pomôžu ženám vyhľadať liečbu čo najskôr po diagnóze.

Smart bra - podprsenka odhaľujúce rakovinu prsníka

Kúzlo tohto vynálezu spočíva v snímači, ktorý je vložený do spodného prádla, kde meria zmeny v bunkovej teplote spôsobené rastom ciev, ktoré sú spájané s vývojom nádoru.

Medcitynews.com uviedol, že toto čidlo bude tiež obsahovať softvér používajúci vzorové rozpoznávanie, chronológiu a umelú inteligenciu, ktorá bude vyhľadávať zmeny v prsnom tkanive, ktoré môžu indikovať prítomnosť nádoru.

Uvádza sa, že veľkosť nádoru v prsníku a oblasť, kam až sa rakovina rozšírila, sú zásadné pre určenie prognózy žien diagnostikovaných s rakovinou prsníka.

Rozvíjajúce sa technológie (napr. 3Dmammografie a thermografie) priniesli ženám včasnú diagnózu. Ale ani tieto bežné metódy nie sú neomylné.

Obavy z pacientkinho nepohodlia, vystavenie radiácii a falošné pozitívne a negatívne nálezy viedli k rozvoju mnohých ďalších vyšetrovacích metód.

Uvádza sa, že mnoho zdravotníckych organizácií práve vyvíja nové metódy a druhy vyšetrenia na rakovinu prsníka.

Philadelphská firma UE Lifesciences teraz testuje senzory pre prístroje, ktoré sa držia v rukách ako alternatíva mamografu.

Ďalšou vzrastajúcou metódou, ktorá mala na poli testovania veľký úspech, bola metóda testovania úrovne proteínu v slzách ako spôsob odhalenia rakoviny v skorom štádiu. Naproti tomu Medical Technologies sa snaží svoj výskum zamerať na vývoj prístroja pre odhalenie rakoviny pomocou ultrazvuku.